Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
  • ОУ "В. Левски"
Адрес: Източен, УЛ.РАЛИЦА 2
Местоположение: Виж на картата
Директор: Гергана Красимирова Петрова
Телефон: 0887818528
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://vasil-levski.net/
ОУ "В. Левски"
ОУ „Васил Левски“, гр. Пловдив, е училище със 106– годишна традиция и млад, модерен дух. Училището е носител на почетния знак на гр. Пловдив и два пъти носител на почетния знак на район Източен.
     За отличната подготовка на учениците се грижат преподаватели, прилагащи иновативни методи на преподаване и игрови подходи в практиката си, водещи до високо качество на образователния процес. Училището разполага с 24 класни стаи, библиотека, два физкултурни салона, спортна площадка, площадка за тренинги по безопасност на движението, компютърен кабинет, специализиран кабинет по чужди езици и чудесно оборудван кабинет по природни науки. Добрата материална база, интерактивните методи на преподаване, добре оборудваните кабинети и спокойната атмосфера правят училището предпочитано в града. На нашите ученици можем да предложим паралелки с ранно чуждоезиково обучение по английски език, реализирано от квалифицирани учители, дори и в началния етап и подготвителна група. Училището предлага и множество допълнителни дейности – компютърно моделиране, футбол, гимнастика, народни и модерни танци, музикални групи, мажоретки.
    ОУ „Васил Левски“ предлага целодневно обучение за учениците до пети клас включително, като до четвърти клас няма смесени групи от различни паралелки за целодневна организация на учебния ден. За целите на целодневното обучение предлагаме топъл обяд, приготвен на място в столова, намираща се в сградата на училището. Сутрешната закуска за учениците от начален етап е безплатна. Училището работи по национални програми „Схема училищно мляко“ и „Схема училищен плод“, които допълнително обогатяват храненето на учениците.
Успешно работим по редица европейски и национални проекти и програми. Организираме екскурзии, лагери, зелени училища, спортни празници целогодишно.
      Качественото ниво на подготовка на учениците се измерва с успешната им реализация след завършване на четвърти и седми клас. ОУ „Васил Левски” е с класа и самочувствие, в него всеки ученик е важен и се гордее, че е част от неговата общност. Нашето училище възпитава не ученици, а Личности. Сред завършилите и успешно реализиралите се са: Петър Стоянов – президент на РБългария, Емил Стоянов – депутат в Европейския парламент, Петър Петров -  депутат и заместник областен управител, Стефан Стоянов - заместник-кмет “Oбразование и бизнес развитие”, Петър Зехтински – легендарен футболист и екс зам-кмет по спорта на Пловдив.
ОУ „Васил Левски“ – училището на успяващите!

 http://vasil-levski.net/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004643408417&fref=ts
https://www.facebook.com/galia.apostolova.9/videos/755332914633705/
http://www.marica.bg/%D1%82%D1%8A%D1%87%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B4%D1%8A%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B8-news709439.html
 

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Учебните занятия са само сутрин, а следобед е организираният отдих, самоподготовката и заниманията по интереси. За всеки клас се грижат двама учители - класен ръководител и учител ГЦОУД, което повишава качеството на обучение и осигурява отличната подготовка на всяко дете.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
В сградата на училището има осигурен стол, с топла, приготвена на място храна. Вариантите на менюто са: тристепенно (първо, второ и десерт) и двустепенно ( второ и десерт) - по желание на родителя, като за второто ястие има осигурени поне два варианта. Всeки клас се придвижва до стола организирано, придружен от съответния учител. 

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.