Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Д.Хаджидеков" - втора сграда ул. "Антон Папазов" 18
  • ОУ "Д.Хаджидеков" - втора сграда ул. "Антон Папазов" 18
Адрес: Централен, УЛ.АНТОН ПАПАЗОВ 18
Местоположение: Виж на картата
Директор: Грозденка Тодорова Николова
Телефон: 032/633863
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://www.oudh.org/
ОУ "Д.Хаджидеков" - втора сграда ул. "Антон Папазов" 18
Училищната сграда на ОУ "Душо Хаджидеков",  ул"Антон Папазов" №18 се намира на тихо и спокойно място.Разполага с 14 учебни  кабинета, разположени на три етажа,  кабинет по технологии и предприемачество, кабинет информационни технологии.  Дворът на училищната сграда е обширен,има модерно футболно игрище с изкуствена трева и баскетболно игрище.
Училищната сграда на ул"Антон Папазов" №18 осигурява целодневна организация за всички ученици от I до IV клас за всяка паралелка отделно.  Има сборна паралелка  за ЦОУД V-VI клас.
При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд. Провеждат се допълнително занимания по хореография и  футбол .


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Целодневна организация на учебния ден се организира за начален етап I-IV клас за всяка паралелка и сборна група V-VI клас. Включва  2 часа отдих  и физическа активност, 2 часа самоподготовка и 2 часа занимания по интереси.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Храненето на учениците (сутрешна акуска и обяд) - кетъринг се осъществява в  училищния стол на  сградата от фирма „Сибота“ ЕООД съгл. договор. В основната сграда на училището се намира кухня – майка, където се приготвя храната.  Менюто се разработва съвместно с медицинското лице  при спазване на  Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците. . Най–малко веднъж месечно фирма „Сибота” ЕООД провежда ден на здравословното хранене.


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.