Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 623 952
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Д.Хаджидеков" - втора сграда ул. "Антон Папазов" 18
  • ОУ "Д.Хаджидеков" - втора сграда ул. "Антон Папазов" 18
Адрес: Централен, УЛ.АНТОН ПАПАЗОВ 18
Местоположение: Виж на картата
Директор: Грозденка Тодорова Николова
Телефон: 032/633863
Email: ouhadjidekov@oudh.org
Уеб сайт: http://www.oudh.org/
ОУ "Д.Хаджидеков" - втора сграда ул. "Антон Папазов" 18
Училищната сграда на ОУ "Душо Хаджидеков",  ул"Антон Папазов" №18 се намира на тихо и спокойно място.Разполага с 14 учебни стаи, разположени на три етажа,  кабинет по технологии и предприемачество, кабинет информационни технологии.  Дворът на училищната сграда е обширен,има модерно футболно игрище с изкуствена трева.
Училищната сграда на ул"Антон Папазов" №18 осигурява целодневна организация за всички ученици от I до IV клас за всяка паралелка отделно.
При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд. Провеждат се допълнително занимания по хореография, футбол, модерни танци.


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Целодневна организация на учебния ден се организира за начален етап I-IV клас за всяка паралелка и сборна група V-VI клас. Включва  2 часа отдих  и физическа активност, 2 часа самоподготовка и 2 часа занимания по интереси.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Храненето на учениците (сутрешна акуска и обяд) - кетъринг се осъществява в трапезарията на  сградата от фирма „Сибота“ ЕООД съгл. договор. В основната сграда на училището се намира кухня – майка, където се приготвя храната.  Менюто се разработва съвместно с медицинското лице  при спазване на  Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците. Одобрява се от директора . Най – малко веднъж месечно фирма „Сибота” ЕООД провежда ден на здравословното хранене.


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив