Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Д.Хаджидеков" - втора сграда ул. "Антон Папазов" 18
  • ОУ "Д.Хаджидеков" - втора сграда ул. "Антон Папазов" 18
Адрес: Централен, УЛ.АНТОН ПАПАЗОВ 18
Местоположение: Виж на картата
Директор: Грозденка Тодорова Николова
Телефон: 032/633863
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://www.oudh.org/
ОУ "Д.Хаджидеков" - втора сграда ул. "Антон Папазов" 18
Училищната сграда на ОУ "Душо Хаджидеков",  ул"Антон Папазов" №18 се намира на тихо и спокойно място.Разполага с 14 учебни  кабинета, разположени на три етажа,  кабинет по технологии и предприемачество, кабинет информационни технологии.  Дворът на училищната сграда е обширен,има модерно футболно игрище с изкуствена трева.
Училищната сграда на ул"Антон Папазов" №18 осигурява целодневна организация за всички ученици от I до IV клас за всяка паралелка отделно.
При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд. Провеждат се допълнително занимания по хореография, футбол, модерни танци.


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Целодневна организация на учебния ден се организира за начален етап I-IV клас за всяка паралелка и сборна група V-VI клас. Включва  2 часа отдих  и физическа активност, 2 часа самоподготовка и 2 часа занимания по интереси.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Храненето на учениците (сутрешна акуска и обяд) - кетъринг се осъществява в  училищния стол на  сградата от фирма „Сибота“ ЕООД съгл. договор. В основната сграда на училището се намира кухня – майка, където се приготвя храната.  Менюто се разработва съвместно с медицинското лице  при спазване на  Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците. Одобрява се от директора . Най – малко веднъж месечно фирма „Сибота” ЕООД провежда ден на здравословното хранене.


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 27 юни 2023 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2023/2024 година.