Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Св. Патриарх Евтимий"
  • СУ "Св. Патриарх Евтимий"
Адрес: Централен, УЛ.ИВАН ВАЗОВ 35
Местоположение: Виж на картата
Директор: Валентина Михайлова Стоенчева
Телефон: 032/624135, 032/624468
Email: admin@patriarcha.com
Уеб сайт: www.patriarcha.com
СУ "Св. Патриарх Евтимий"
В начален етап на СУ "Св. Патриарх Евтимий" се обучават над 350 ученици от І до ІV клас. 
Учителският екип е от утвърдени специалисти с дългогодишен стаж и авторитет. В рамките на училищния учебен план, като разширена подготовка, се изучават по един час седмично: български език и литература, математика и английски език. 
За учениците е въведено ежедневно и празнично униформено облекло. 
От учебната 2016/2017 година пропускателният режим в сградата се осъществява чрез чип устройство.
От учебната 2021/2022 година начален етап е изцяло на едносменен режим на обучение.
Училището е иновативно и работи по различни проекти в областта на образованието. 
 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
В начален етап на СУ "Свети Патриарх Евтимий" се осигурява целодневна организация на учебния ден при заявено желание на родителите.
При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд веднага след приключване на учебните занятия.
 

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Има осигурено столово хранене за децата, посещаващи групите за целодневна организация на учебния ден. Две от паралелките, които се обучават на ул. "Велико Търново"№4 и ул. "Велико Търново" № 10, се хранят на кетъринг.

 

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


286 деца взеха участие в днешното второ електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2022/2023 учебна година в общинските училища.