Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Св. Климент Охридски"
  • СУ "Св. Климент Охридски"
Адрес: Централен, БУЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ 5
Местоположение: Виж на картата
Директор: Здравко Енев Димитров
Телефон: 0879637378
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://souklimentohridski.alle.bg/
Общ брой свободни места: 22
СУ "Св. Климент Охридски"
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - ПЛОВДИВ; бул. „В. Априлов” 5, тел. 032/643975, 032/644042; email: [email protected]; http://souklimentohridski.alle.bg е създадено преди 80 г. и е с утвърдени традиции в обучението по природни и хуманитарни науки. В училището се обучават ученици от І до ХІІ клас, като разписанието на часовете на начален етап НЕсъвпада с това на прогимназиален и гимназиален етап.
За учебната 2019/2020 година СУ "Свети Климент Охридски" осъществява прием в I клас – 2 стандартни паралелки.
 
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ в І  клас
  1. 8:30 – 9:05
  2. 9:15 – 9:50
голямо междучасие 30 минути
  1. 10:20 – 10:55
  2. 11:05 – 11:40
  3. 11:50 – 12:25
  4. 12:35 – 13:10
Училището предлага  дейности по интереси. Част от тях се осъществяват през месец юни, което е удобен вариант за ангажираните родители и начин по който децата обогатяват своите знания и умения по иновативен и развлекателен начин. Обучението се води от 46 висококвалифицирани преподаватели с І ПКС - 4 и ІІ ПКС – 11. Учебната база се състои от 2 сгради с 28 класни стаи, 5 специализирани кабинета по: Биология, Физика, Химия, История, 3 компютърни зали, 1 физкултурен салон, 1 зала за тенис на маса с фитнес уреди, хореографска зала, лекарски кабинет, ученически стол, както и библиотека с 38 000 тома учебна и художествена литература. Учениците се представят отлично в общински, областни и национални олимпиади и състезания. Възпитаници на училището са голяма част от лекарите, фармацевтите, стоматолозите, мед. сестри, адвокатите и спортистите в областта, в страната и в чужбина.


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Училището осигурява целодневна организация на учебно-възпитателния процес в ГЦОУД (Групи за целодневна организация на учебния ден) от I до VII клас до 18:00 ч.

Разписание на ГЦОУД в I клас:
12,25 – 13,00 ч. Обяд ,организиран отдих и физическа активност
13,00 – 13,35 ч. Организиран отдих и физическа активност
13,35 – 14,10 ч. Самоподготовка
10 минути Междучасие
14,20 – 14,55 ч. Самоподготовка
14,55 – 15,30 ч. Занимания по интереси
10 минути Междучасие
15,40 – 16,15 ч. Занимания по интереси
 
 


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Осигурено е столово хранене, което включва разнообразно и здравословно тристепенно меню по избор на родителите в края на всяка седмица, както и безплатни закуски, чаша топло мляко и пресни плодове. След приключване на учебните часове учителите в ГЦОУД водят учениците на обяд, стриктно съблюдяват за спазване на хигиенните норми, след което им помагат в следобедните занимания и подготовка за следващия учебен ден.


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


Родителите на децата, родени през 2017 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас за учебната 2024/2025 година, вече могат да подават своите заявления за прием онлайн на адрес priem.plovdiv.bg