Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Бр.Миладинови"
  • СУ "Бр.Миладинови"
Адрес: Южен, УЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 14
Местоположение: Виж на картата
Директор: Гълъбина Матерова
Телефон: 032/692116
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://miladinovi.eu/
             Училищната сграда е обособена само за учениците от I - IV клас. Паралелките са с ранно изучаване на английски език и спортно направление. Обучението е на една смяна, като започва в 8.00 часа. Целодневна организация на заниманията e до 18.00 часа. Учебните занимания са преди обед, а отдих, самоподготовка и занимания по интереси са в следобедните групи.
          Оформени са групи по интереси по направления: английски език, футбол, мажоретен състав, вокална група, имаме готовност при желание на децата да бъдат открити и нови направления.
            Психолог и ресурсен учител работят за приобщаване и подпомагане на децата със специални потребности.
        Педагогически съветник и медицински сестри са на разположение на децата и техните родители.
          Разполагаме с единствения по рода си в района физкултурен салон с обособена сцена, където провеждаме празници и тържества с участието на талантливите ни възпитаници.


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Целодневното обучение е за ученици от I - VII  клас. Осъществява се в отделни групи за всеки клас.  Часовете по самоподготовка,  организиран отдих и занимания по интереси се провеждат след обед.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
           Училището разполага с ученически стол, където децата се хранят със здравословна и винаги топла храна, приготвена на място. Записването е предварително от родителите, има възможност за избор на меню от два варианта.


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.