Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "К.Величков"
  • СУ "К.Величков"
Адрес: Южен, УЛ.БУГАРИЕВО 28
Местоположение: Виж на картата
Директор: Диана Нешкова Райчева
Телефон: 032/696547
Email: su.k.velichkov@sukv.eu
Уеб сайт: http://soukv.com/
Общ брой свободни места: 32
СУ "К.Величков"
В часовете по разширена подготовка (Раздел Б-избираеми часове), съгласно Наредба №4 от 30.11.2015 г. за първи клас за учебната 2022-2023 година училището предлага 4 паралелки:
- Iа –  БЕЛ и АЕ
- Iб – Хореография и БЕЛ
- Iв – БЕЛ,Математика и ИИ.
- I г - БЕЛ и Родинознание
Училището разполага с модерна база - физкултурни салони, танцова зала, кабинет по изкуства, открита спортна площадка с изкуствена трева.
Училището предлага целодневна организация на учебния процес.
Учебните занятия започват в 8,00 часа. 
В зависимост от желанията на ученика, училището предлага различни извънкласни дейности.
 

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
От 12.00 часа започват дейности по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Има организирано столово хранене. Медицинско обслужване на учениците и целодневна охрана. Училището е включено по проекти "Чаша топло мляко" и "Училищен плод".

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


286 деца взеха участие в днешното второ електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2022/2023 учебна година в общинските училища.