Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "К.Величков"
  • СУ "К.Величков"
Адрес: Южен, УЛ.БУГАРИЕВО 28
Местоположение: Виж на картата
Директор: Диана Нешкова Райчева
Телефон: 032/696547
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://soukv.com/
СУ "К.Величков"
В часовете по разширена подготовка (Раздел Б-избираеми часове), съгласно Наредба №4 от 30.11.2015 г. за първи клас за учебната 2023-2024 година училището предлага 4 паралелки:
- Iа – Хореография и БЕЛ
- Iб – Монтесори, БЕЛ и АЕ
- Iв – БЕЛ,Математика и ИИ.
- I г - БЕЛ, Математика и Родинознание
Училището разполага с модерна база - физкултурни салони, танцова зала, кабинет по изкуства, открита спортна площадка с изкуствена трева.
Училището предлага целодневна организация на учебния процес.
Учебните занятия започват в 8,10 часа. 
В зависимост от желанията на ученика, училището предлага различни извънкласни дейности.
 

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
От 12.10 часа започват дейности по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Има организирано столово хранене. Медицинско обслужване на учениците и целодневна охрана. Училището е включено по проекти "Чаша топло мляко" и "Училищен плод".

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 27 юни 2023 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2023/2024 година.