Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Средни училища / СУ "К.Величков"
  • СУ "К.Величков"
Адрес: Южен, УЛ.БУГАРИЕВО 28
Местоположение: Виж на картата
Директор: Диана Нешкова Райчева
Телефон: 032/696547
Email: su.k.velichkov@sukv.eu
Уеб сайт: http://soukv.com/
СУ "К.Величков"
В часовете по разширена подготовка (Раздел Б-избираеми часове), съгласно Наредба №4 от 30.11.2015 г. за първи клас за учебната 2019-2020 година училището предлага 3 паралелки:
- Iа – Хореография и БЕЛ
- Iб – БЕЛ, Математика
- Iв – БЕЛ, Компютърно моделиране
Училището разполага с модерна база - физкултурни салони, танцова зала, кабинет по изкуства, открита спортна площадка с изкуствена трева.
Училището предлага целодневна организация на учебния процес.
Учебните занятия започват в 8,00 часа. 
В зависимост от желанията на ученика, училището предлага различни извънкласни дейности.
 

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
От 12.00 часа започват дейности по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Има организирано столово хранене. Медицинско обслужване на учениците и целодневна охрана. Училището е включено по проекти "Чаша топло мляко" и "Училищен плод".

Изучавани чужди езици
Английски, Немски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив