Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Св. Седмочисленици"
  • СУ "Св. Седмочисленици"
Адрес: Тракия, УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 81
Директор: Ваня Христева Парашкевова
Телефон: 0889512462
Email: sou_sveti7@abv.bg
Уеб сайт: www.sou7.org
СУ "Св. Седмочисленици"
Средно училище „Свети Седмочисленици“ – Пловдив е училище със свой стил и традиции в обучението. При нас се работи по множество проекти с университети, НПО, училища и други образователни институции. Програма „Учене през целия живот“, „С грижа за всеки ученик“ и др. Материално – техническата база в него е в отлично състояние – учебната база се състои от два корпуса с 28 класни стаи, всяка от които е реновирана и има преносим компютър с мултимедия, два кабинета по чуждоезиково обучение с интерактивни дъски, две дигитални лаборатории по природни науки – модул “Биология“и модул „Опазване на околната среда“; два напълно оборудвани компютърни кабинета; ученически стол; училищна библиотека; лекарски и зъболекарски кабинет. Преподавателите са висококвалифицирани, ангажирани са 50 педагогически специалисти. Ежегодно участват в регионални и национални педагогически конференции, квалификации, в представяне на добри педагогически практики и открити уроци. Училището е базово на ПУ „Паисий Хилендарски“. Отлична координация и обмен на информация между учители, учители ЦДО, училищен психолог, ресурсен учител и психолога в учебния процес. Училището предлага интегрирано обучение на деца и ученици със СОП и подпомагането от екип от специалисти – ресурсен учител, логопед и психолог. Осигурена е целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VII клас включително. Извънкласната дейност е разнообразна – арт студио „Арлекин“, вокална група, отбори по футбол, тенис на маса, лека атлетика. През учебната 2016/ 2017 учебна година заниманията в първи и пети клас преминават в часовете за факултативна избираема подготовка. Общият брой на записаните е над 90 ученици в първи и 30 ученици в пети клас, което утвърждава необходимостта от театър в българското училище.
Повече за нас http://www.sou7.org/

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Организиране на обедното хранене на деца посещаващи групите се осъществява чрез столово хранене.

Изучавани чужди езици
Английски


Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив

(последно за учебната 2018/2019 година)
(второ класиране за 2018/2019 учебна година)
подаването на заявления онлайн стартира от 3-ти май