Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Св. Седмочисленици"
  • СУ "Св. Седмочисленици"
Адрес: Тракия, УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 81
Местоположение: Виж на картата
Директор: ДЕНКА НАЙДЕНОВА ГЕНЧЕВА
Телефон: 0889512462
Email: [email protected]
Уеб сайт: www.sou7.org
СУ "Св. Седмочисленици"
       

 Защо да изберете нас?

 

     На първо място, за да преоткриете наново тази учебна програма, в която се съчетават традиционни и иновативни методи на обучение. Нейната цел е да провокира децата да излязат от пасивните си ученически роли и да се превърнат в откриватели. Да изследват природата, да разиграват урока по история или литература, да правят опити по физика, да търсят творчески решения на проблемите и да виждат как в резултат на усилията им, средата и хората около тях се променят – това прави децата щастливи. Кара ги да се чувстват полезни, можещи и да следват полетата на въображението си още по-уверено.

Второ, защото искате да намерите за детето си училище, което предлага много възможности за допълнителни занимания и то има избор да посещава най-интересните за него. Това ще разшири хоризонтите му, ще го накара по-лесно да се научи на упоритост и постоянство и ще го събере с деца със сходни интереси.
  Трето, но не на последно място, защото нашите преподаватели обичат децата и носят призванието да бъдат УЧИТЕЛ!

 

В СУ „Свети Седмочисленици“- град Пловдив се грижим за това, детето да се учи и възпитава в среда на спокойствие, обич и сигурност.
  От учебната 2021/2022 година СУ "Свети Седмочисленици" - град Пловдив е иновативно училище.

 Клипче: 
https://youtu.be/M7hCuXaN_i4

 

15 септември 1 клас 21-22

балони 15 септември 21-22

№9 22-23
Как работим?

 

Всяко дете е уникално със своята индивидуалност и добрите ни учители ще му помогнат да я развие и да не се страхува от грешките, които прави, а да ги приема като един добър урок и стъпало към успеха.

    В средно училище „Свети Седмочисленици“ предлагаме висококачествено обучение на ниво задължителна и избираема подготовка, като същевременно работим и в най-разнообразни области на занимания по интереси. Мотивираме учениците си да мислят креативно при решаването на учебни и житейски казуси, да развиват силните си страни в учебния процес.

Голяма част от часовете не са под формата на лекции, а на работилници. Децата се включват в проекти, които най-добре отговарят на техните умения, имат повече свобода в решенията и идеите си, а крайният резултат е, че  успяват да извлекат най-доброто от практическите занятия. 

 Образованието, което предлагаме, е с център детето и неговите потребности. Целта на нашия екип от педагогически професионалисти е ученето да се преоткрие като желано поле на себеизява и  лична мисия за цял живот.
 

 
№1

            


81118зеленч.градина16


Какво предлагаме?

Нашето училище разполага с два самостоятелни корпуса за учениците от първи до четвърти клас. Класните стаи са оборудвани с преносими компютри и мултимедии, като голяма част разполагат с интерактивни дъски. Украсата на стаите е отражение на креативността на нашите учители,  на тяхната любов и грижа към децата. Създават се кътчета за четене и отдих, за български традиции и обичаи. Стените са украсени с тематични материали  и с творчеството на малките ученици.

В училището е създадена целодневна организация на учебно-възпитателния процес. От 8:00 до 17:30 часа екип от утвърдени специалисти – класни ръководители, учители ЦДО /целодневна  организация на обучението/, ресурсен учител, логопед, училищен психолог -  са отговорни за децата. Има лекарски кабинет, в който фелдшер и медицинска сестра приемат всеки нуждаещ се. В училищния стол се поднася топла храна,  която е съобразена с изискванията на детското хранене. Всяко дете от начален етап от I-IV клас получава по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" безплатни плодове и мляко по график за седмицата.

 С грижа и внимание, в уютна среда и с позитивни модели на общуване, всички ние имаме една цел – децата да се чувстват щастливи и свободни. За нас е много важна и добрата комуникация с родителите. Отворени сме за предложения и инициативи, които биха били интересни и полезни за учениците.

Нашите преподаватели са висококвалифицирани педагогически специалисти. Училището ни е базово за Пловдивския университет „Паисий  Хилендарски“. Бъдещите начални учители идват при нас на наблюдения по български език и литература в началните класове. Тук провеждат и държавната си преподавателска практика, под ръководството на нашите специалисти. Ежегодно  учителите ни поддържат своята квалификация в различни обучения, в регионални, национални и международни конференции и практики.

В училището се предлагат и извънкласни дейности, които са интересни и любими за децата – вокална група, модерни танци, бойни изкуства и др.  Дава се поле за изява на учениците в различни състезания от националния календар  - спортни и по различните учебни дисциплини. Насърчавани са да изявят себе си и на традиционните ни дни на таланта, в които завладяват сцената с песни, танци, стихове и театрални постановки.

 

Театър

 2356

Нашата мисия:

Учене чрез игра и преживяване!

Днес, тук и сега, ти, мило дете, правиш стъпка към успешното си бъдеще!

Нека заедно с Вас поставим началото на това бъдеще!

празник на буквите
 

 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация

 I-IV КЛАС
       Наш приоритет е ученикът да има балансирана учебна програма: учене, спорт, изкуства и свободно време. Предлаганите възможности за допълнителни занимания и изяви по интереси в учебно и в извънучебно време по изобразително изкуство, хореография, музика и спорт, дават простор за свободна изява на личността, за самоусъвършенстване. 

 Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
        Организиране на обедното хранене на деца, посещаващи групите се осъществява чрез столово хранене. Столът осигурява ежедневно топла и здравословна храна за желаещите. За учениците се осигуряват и безплатни закуски. 
Посетете ни и на нашата facebook страница: https://www.facebook.com/sousveti7/


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 27 юни 2023 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2023/2024 година.