Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Св. Седмочисленици"
  • СУ "Св. Седмочисленици"
Адрес: Тракия, УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 81
Местоположение: Виж на картата
Директор: ДЕНКА НАЙДЕНОВА ГЕНЧЕВА
Телефон: 0889512462
Email: admin@sou7.org
Уеб сайт: www.sou7.org
СУ "Св. Седмочисленици"
              Защо ние?
            Защото най-прекрасната инвестиция за едно семейство е просперитета на тяхното дете и родителите могат изцяло да разчитат на нашата подкрепа.
СУ „Свети Седмочисленици“- град Пловдив, е предпочитаното място за живот на вашето дете, защото при нас, то се чувства обичано и спокойно, защитено и сигурно, знаещо и можещо. В среда на радост и любов, детето учи, играе и твори. Тук се грижим за обучението и развитието му, помагаме му да се справя възможно най-добре в училище и в живота. Създаваме условия за цялостното и хармонично развитие на личността – интелектуално, емоционално, физическо, социално. Заедно с родителите се грижим индивидуалността на детето, да се прояви по най-добрия възможен начин.
Първокласници учебна 2018/2019 -1б класкласна стая - чиновеПървокласници учебна 2018/2019 -1а клас класна стая - начало на учебна година          
               
                     Как работим?
            В средно училище „Свети Седмочисленици“ предлагаме една различна концепция – активно ангажиране на учениците в критично мислене, решаване на проблеми, търсене на смисъл и разбиране, и метапознание; развиване на творческата интелигентност и любознателността; възможност за себеизява и самоусъвършенстване, за съизмерване с другите и откриване на собствената самоценност. Образованието, което предлагаме, е ориентирано към възможностите и интересите на ученика чрез развиване на неговия интелектуален и творчески потенциал. Прекрасен преподавателски колектив, екип от професионалисти, учители – новатори, преподават със страст и желание, така че да вдъхновяват своите ученици да търсят пътища за себепознание, да създават знания в контекста на собствения им опит, да бъдат про-активни. Наша цел е ученето да се превърне в преживяване, състоящо се в поредица от позитивни емоции и нови открития.   
учебен процес - четвърти клас
       Какво предлагаме?
       Учебната база на учениците от начален етап е обособена в самостоятелен корпус, състоящ се от 13 класни стаи, кабинет по чуждоезиково обучение, всяка от които е реновирана и има преносим компютър с мултимедия, а по-голяма част разполагат и с интерактивни дъски. Стаите са слънчеви и уютни, позитивни и цветни, окачени с творби, с апликации и рисунки на децата, коридорите са естетично украсени, а във фоайето звучи приятна музика – от съвременна и модерна до класика, с която се сигнализира начало и край на учебния час.
            Училището  осигурява целодневна организация на учебния процес от 8:00 до 17:30 часа. Утвърдени екипи от професионалисти: класни ръководители -учители ЦДО, ресурсен учител, логопед и училищен психолог; позитивна работна атмосфера, взаимно доверие и сътрудничество, непрекъсната вътрешна комуникация, водят до ефективен резултат в цялостния процес на обучение. Изградени партньорски отношения учител - ученик, взаимна професионална и психо-емоционална обвързаност, благоприятен организационен климат, утвърден стереотип на работа, екипност и взаимна обратна връзка са установена рамка за позитивна класна стая.
            Преподавателите са висококвалифицирани педагогически специалисти. Ежегодно участват в регионални и национални педагогически конференции, квалификации, в представяне на добри педагогически практики и открити уроци. Училището е базово на ПУ „Паисий Хилендарски“ в областта на началната педагогика.
Наш приоритет е ученикът да има балансирана учебна програма: учене, спорт, изкуства и свободно време. Предлаганите възможности за допълнителни занимания и изяви по интереси в учебно и в извънучебно време по изобразително изкуство, хореография, музика и спорт, дават простор за свободна изява на личността, за самоусъвършенстване.
Извънкласните дейности като арт студио „Арлекин“, вокална група, отбори по футбол, бойни изкуства, модерни танци, са важен компонент от балансираната учебна програма.     

Актова зала 1библиотека
             Нашата мисия:
            Учим чрез преживяване. Учим чрез игра и творчество. Работим с родителите за развитието на децата.
            Любовта към децата и желанието те да успеят в живота обединяват всички ни!
          Нека заедно с Вас поставим началото на едно приятелство, за да направим по-лесен пътя на познанието в живота на малкия човек, направил първата крачка към училищното бъдеще.

директор


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
            I-IV КЛАС
         Наш приоритет е ученикът да има балансирана учебна програма: учене, спорт, изкуства и свободно време. Предлаганите възможности за допълнителни занимания и изяви по интереси в учебно и в извънучебно време по изобразително изкуство, хореография, музика и спорт, дават простор за свободна изява на личността, за самоусъвършенстване.

 

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
        Организиране на обедното хранене на деца посещаващи групите се осъществява чрез столово хранене и кетъринг. Столът осигурява ежедневно топла и здравословна храна за желаещите, както и безплатни закуски по програмата „Топло мляко” и „Училищен плод” за учениците от I до IV клас.


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив