Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Св. Седмочисленици"
  • СУ "Св. Седмочисленици"
Адрес: Тракия, УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 81
Местоположение: Виж на картата
Директор: ДЕНКА НАЙДЕНОВА ГЕНЧЕВА
Телефон: 0889512462
Email: admin@sou7.org
Уеб сайт: www.sou7.org
Общ брой свободни места: 12
СУ "Св. Седмочисленици"
           

 Защо да изберете нас?

 

     На първо място, за да преоткриете наново тази учебна програма, в която се съчетават традиционни и иновативни методи на обучение. Нейната цел е да провокира децата да излязат от пасивните си ученически роли и да се превърнат в откриватели. Да изследват природата, да разиграват урока по история или литература, да правят опити по физика, да търсят творчески решения на проблемите и да виждат как в резултат на усилията им, средата и хората около тях се променят – това прави децата щастливи. Кара ги да се чувстват полезни, можещи и да следват полетата на въображението си още по-уверено.

Второ, защото искате да намерите за детето си училище, което предлага много възможности за допълнителни занимания и то има избор да посещава най-интересните за него. Това ще разшири хоризонтите му, ще го накара по-лесно да се научи на упоритост и постоянство и ще го събере с деца със сходни интереси.
  Трето, но не на последно място, защото нашите преподаватели обичат децата и носят призванието да бъдат УЧИТЕЛ!

 

В СУ „Свети Седмочисленици“- град Пловдив се грижим за това, детето да се учи и възпитава в среда на спокойствие, обич и сигурност.
  От учебната 2021/2022 година СУ "Свети Седмочисленици" - град Пловдив е иновативно училище.
  От учебната 2020/2021 година се провежда обучение по метода Монтесори. За повече информация:

 

https://www.youtube.com/watch?v=WP60eohh8k0

 

15 септември 1 клас 21-22

балони 15 септември 21-22

Монтесори 1 21-22
 
Монтесори 21-22
Как работим?

 

Всяко дете е уникално със своята индивидуалност и добрите ни учители ще му помогнат да я развие и да не се страхува от грешките, които прави, а да ги приема като един добър урок и стъпало към успеха.

    В средно училище „Свети Седмочисленици“ предлагаме висококачествено обучение на ниво задължителна и избираема подготовка, като същевременно работим и в най-разнообразни области на занимания по интереси. Мотивираме учениците си да мислят креативно при решаването на учебни и житейски казуси, да развиват силните си страни в учебния процес.

Голяма част от часовете не са под формата на лекции, а на работилници. Децата се включват в проекти, които най-добре отговарят на техните умения, имат повече свобода в решенията и идеите си, а крайният резултат е, че  успяват да извлекат най-доброто от практическите занятия. 

 Образованието, което предлагаме, е с център детето и неговите потребности. Целта на нашия екип от педагогически професионалисти е ученето да се преоткрие като желано поле на себеизява и  лична мисия за цял живот.

https://www.youtube.com/watch?v=rsqpiXhCN7s

 
Бал на буквите 21-222 клас Коледа 21-22

            

Какво предлагаме?

Нашето училище разполага с два самостоятелни корпуса за учениците от първи до четвърти клас. Класните стаи са оборудвани с преносими компютри и мултимедии, като голяма част разполагат с интерактивни дъски. Украсата на стаите е отражение на креативността на нашите учители,  на тяхната любов и грижа към децата. Създават се кътчета за четене и отдих, за български традиции и обичаи. Стените са украсени с тематични материали  и с творчеството на малките ученици.

В училището е създадена целодневна организация на учебно-възпитателния процес. От 8:00 до 17:30 часа екип от утвърдени специалисти – класни ръководители, учители ЦДО /целодневна  организация на обучението/, ресурсен учител, логопед, училищен психолог -  са отговорни за децата. Има лекарски кабинет, в който фелдшер и медицинска сестра приемат всеки нуждаещ се. В училищния стол се поднася топла храна,  която е съобразена с изискванията на детското хранене. Всяко дете от начален етап от I-IV клас получава по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" безплатни плодове и мляко по график за седмицата.

 С грижа и внимание, в уютна среда и с позитивни модели на общуване, всички ние имаме една цел – децата да се чувстват щастливи и свободни. За нас е много важна и добрата комуникация с родителите. Отворени сме за предложения и инициативи, които биха били интересни и полезни за учениците.

Нашите преподаватели са висококвалифицирани педагогически специалисти. Училището ни е базово за Пловдивския университет „Паисий  Хилендарски“. Бъдещите начални учители идват при нас на наблюдения по български език и литература в началните класове. Тук провеждат и държавната си преподавателска практика, под ръководството на нашите специалисти. Ежегодно  учителите ни поддържат своята квалификация в различни обучения, в регионални, национални и международни конференции и практики.

В училището се предлагат и извънкласни дейности, които са интересни и любими за децата – вокална група, модерни танци, бойни изкуства и др.  Дава се поле за изява на учениците в различни състезания от националния календар  - спортни и по различните учебни дисциплини. Насърчавани са да изявят себе си и на традиционните ни дни на таланта, в които завладяват сцената с песни, танци, стихове и театрални постановки.

 

Театър

 

Нашата мисия:

Учене чрез игра и преживяване!

Днес, тук и сега, ти, мило дете, правиш стъпка към успешното си бъдеще!

Нека заедно с Вас поставим началото на това бъдеще!библиотека

 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация

 I-IV КЛАС
       Наш приоритет е ученикът да има балансирана учебна програма: учене, спорт, изкуства и свободно време. Предлаганите възможности за допълнителни занимания и изяви по интереси в учебно и в извънучебно време по изобразително изкуство, хореография, музика и спорт, дават простор за свободна изява на личността, за самоусъвършенстване. 

футболистче 21-22МонтесориНачин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
        Организиране на обедното хранене на деца, посещаващи групите се осъществява чрез столово хранене. Столът осигурява ежедневно топла и здравословна храна за желаещите. За учениците се осигуряват и безплатни закуски. 
Посетете ни и на нашата facebook страница: https://www.facebook.com/sousveti7/

 


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


286 деца взеха участие в днешното второ електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2022/2023 учебна година в общинските училища.