Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Св. Софроний Врачански"
  • СУ "Св. Софроний Врачански"
Адрес: Тракия, УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 53
Местоположение: Виж на картата
Директор: Пенко Иванов Рисков
Телефон: 032/682450, 032/682690
Email: [email protected]
Уеб сайт: https://www.sofrony.net/
Общ брой свободни места: 144
Лого ново
<img alt="Снимка училище" data-cke-saved-src="https://priem.plovdiv.bg/image/313" src="https://priem.plovdiv.bg/image/313" height:="" 636px;"="" width="423"> 
     Средно училище "Св. Софроний Врачански" се слави с отличните постижения на учениците си на външни оценявания и на олимпиадите по български език, математика, география и икономика... През 2018 година училището ни защити иновативен проект и с Решение на Министерски съвет от юли 2018 г. училището ни е включено в списъка на иновативните училища в България. Сега по иновативния проект за гражданско образование са включени ученици от 1-4 клас. През 2022 г. иновацията е продължена и сега тя обхваща ученици от 1 до 7 клас.
   Днес, в условията на острата необходимост от дигитализиране на образователна среда, учителите създават ефективни практики за трансформиране на процеса на обучение на базата на  информационните технологии като се ползват ресурсите на Microsoft Teams, където са създадени акаунти на всички учещи и работещи в училище. Това, заедно с платформата на електронен дневник Shkolo, създава отлична база не само за обучение, но и за директна комуникация с родителите.
     През новата 2024-2025 учебна година обявяваме свободни места за 6 паралелки в първи клас.
   Учениците имат възможност да избират от многобройните дейности по интереси, които предлагаме - хореография, роботика, изобразително изкуство, английски език, спортни танци ... както и разширена и факултативна подготовка по български език, по математика и по английски език.
    Обучението се осъществява в отделна сграда, добре обзаведена с мебели и техника - мултимедия и компютър/лаптоп във всяка класна стая. Педагогическата практика се базира на идеята за конструктивизъм в образованието, който включва елементи на Монтесори педагогиката, на включване на всяко дете в дейности, в стимулиране на гражданското участие и на личната изява на детето.
      Работим по международни програми и проекти свързани с утвърждаването на междуучилищни партьорства и повишаване квалификацията на учители. През изминалите години сме реализирали 7 проекта по програми Коменски и по Еразъм+. Десетки учители и стотици ученици участваха в тях и имаха възможността да общуват ученици и учители от Обединеното кралство, Финландия, Германия, Ирландия, Испания, Унгария, Полша, Гърция, Турция, Румъния и Малта.
      Незабравими са преживяванията на нашите ученици и учители при срещите си тук, в училище и в чужбина със своите партньори от програма ASES от Словения, Сърбия и Румъния. Запознаването с чужди култури и общуването в многонационална среда способства за разширяване кръгозора на нашите деца, стимулира тяхната инициативност и предприемачески дух, създава им чувство за принадлежност и комфорт сред връстници от цяла Европа.
 

 Класна стая


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Предлагаме целодневна организация на учебния ден за всички желаещи ученици от 1 до 7 клас. Следобедните занятия започват след приключване на редовните учебни занятия и продължават до 17.30 часа, с дежурство на учител до 18.00 часа.


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация

    

Снимка     Средно училище "Св. Софроний Врачански" предлага обяд за всички желаещи ученици на цена 6.00 лв. За всички учениците от 1 до 4 клас, които са на целодневно обучение, обедното хранене е на цена от 4.00 лева, останалите 2.00  лев се доплащат от програмата "Поевтиняване на ученическото столово хранене" по 308 ПМС.
     Два пъти седмично учениците получават плод/зеленчук по програмата "Училищен плод".
     Два пъти седмично учениците получават мляко/млечен продукт по програмата "Училищно мляко". Дните на двете програми не се застъпват.


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


Родителите на децата, родени през 2017 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас за учебната 2024/2025 година, вече могат да подават своите заявления за прием онлайн на адрес priem.plovdiv.bg