Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Д.Матевски"
 • СУ "Д.Матевски"
Адрес: Тракия, УЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 26
Местоположение: Виж на картата
Директор: Мариана Димитрова Златанска
Телефон: 032/682297
Email: sumatevski@sudmatevski.com
Уеб сайт: www.sudm.eu
СУ "Д.Матевски"
Средно училище “Димитър Матевски” - Пловдив 
За родители, деца сме отворили врата!
Добре дошли!

      Средно училище ‘’Димитър Матевски ‘’ - Пловдив е създадено през 1982 година.
      Училището е изцяло обновено чрез Европейски проект през 2010 г. Извършен е цялостен ремонт и пълно саниране.
        В учебното заведение  се обучават ученици от  I до XII клас.
      Училището притежава отлична материална база:
 • 28 класни стаи;
 • 9 кабинета по предмети, от които 3 компютърни;
 • библиотека
 • видеозала;
 • хореографска зала;
 • плувен басейн;
 • 2 физкултурни салона;
 • спортно стрелбище;
 • 2 открити спортни площадки;
 • функциониращ ученически стол.
Нашите предимства:
 • съвременна и уютна училищна база;
 • висококвалифицирани учители, използващи иновативни методи на преподаване;
 • използване на електронни учебници;
 • дългогодишни традиции в танцовото и музикалното  изкуство;
 • спокойна учебна среда;
 • висок стандарт на обучение и възпитание;
 • работа по европейски проекти
 • индивидуален подход към всяко дете;
 • специално оборудвани класни стаи, съобразени с възрастовите особености на децата;
 • логопедичен кабинет;
 • ресурсен кабинет;
 • педагогически съветник;
 • психолог;
 • медицинско обслужване;
 • охрана и денонощно видеонаблюдение.
СУ ’’Димитър Матевски’’ е базово училище на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и на АМТИИ - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство.
Учениците на СУ ’’Димитър Матевски’’ редовно участват в организираните общински, областни и национални прояви. В конкурсите за написване на стихотворения, разказ и есе, в изложби за рисунки, в турнирите и различните състезания изявяват своите знания и умения.
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
    Училището организира целодневната организация на учебния ден за всички ученици от I до VII клас.  Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при желание на родителите.
Учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд.
     Учебните часове и дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси са с продължителност както следва:
- за учениците от   I и II клас  -35 минути;
- за учениците от III - IV клас - 40 минути;
- за учениците от  V- VII клас - 40 минути.
За учениците от  I до IV клас дейностите по самоподготовка,по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се разпределят дневно, както следва:
 • самоподготовка- 2 учебни часа;
 • организиран отдих и физическа активност - 2 учебни часа;
 • занимания по интереси - 2 учебни часа;

За учениците от V до VII клас дейностите по самоподготовка,по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се разпределят за деня съобразно седмичното разписание, като общият им брой е не по-малко  от 6 учебни часа.


Повече информация в презентацията прием 1-ви клас

Кадри от училищния ни живот
Прием 1-ви клас


 

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация

    Училището организира целодневната организация на учебния ден за всички ученици от I до VII клас.  Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при желание на родителите.
Учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд.
     Учебните часове и дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси са с продължителност както следва:
- за учениците от   I и II клас  -35 минути;
- за учениците от III - IV клас - 40 минути;
- за учениците от  V- VII клас - 40 минути.
За учениците от  I до IV клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се разпределят дневно, както следва:
 • самоподготовка- 2 учебни часа;
 • организиран отдих и физическа активност - 2 учебни часа;
 • занимания по интереси - 2 учебни часа;

За учениците от V до VII клас дейностите по самоподготовка,по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се разпределят за деня съобразно седмичното разписание, като общият им брой е не по-малко  от 6 учебни часа.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Средно училище “Димитър Матевски” -  Пловдив 
Правилното хранене е ключът към доброто здраве.
Учениците, които посещават занималня /групи ЦДО/ имат възможност да се хранят в училищния стол. Храната се приготвя на място, ежедневно. Храненето се извършва под контрола на учителите ЦДО.
  Заплащането на храната става седмично – в началото на седмицата или един ден предварително. Родителите имат възможност да се запознаят с менюто на място в стола или във фейсбук /тук/.
 

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


Останалите все още незаписани след третото класиране за първи клас деца ще могат да бъдат приети на място в училищата, в които има останали свободни места.