Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 623 952
Начало / Училища / Начални училища / НУ "Кл.Охридски"
  • НУ "Кл.Охридски"
Адрес: Южен, УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ 2 А
Местоположение: Виж на картата
Директор: Елена Кирилова Светлова- Трифонова
Телефон: 032/692161
Email: director@ohridski.net
Уеб сайт: www.ohridski.net
НУ "Кл.Охридски"
Снимка 1        Начално училище „Климент Охридски” е създадено през 1935 година и е носител на Орден „Кирил и Методий” ІІ-ра степен и почетен знак на Община Пловдив.
        В училището се обучават 265 ученика от І до ІV клас, организирани в 12 паралелки и 6 групи за целодневно обучение.
        Наличието на отлична материална база – модернизиран през изминалата година компютърен кабинет по проект ”ИКТ в образованието”, който разполага с 24 компютъра с Интернет достъп, принтер, скенер и камера и отличното обзавеждане на класните стаи поставят училището сред най-предпочитаните в район „Южен” на гр. Пловдив.
      В НУ „Климент Охридски” се трудят 22 утвърдени  и отговорни специалисти, доказали способностите си през годините, автори на сборници и помагала.
       Школите по математика, рисуване, музика, футбол утвърждават своето име с призовото класиране на възпитаниците им.
снимка 3 снимка 4


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Двусменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
       От учебната 2019/2020г. НУ "Климент Охридски" е иновативно училище, като иновацията е насочена към развитие на уменията за учене и работа в екип у децата.
      Към момента училището осигурява целодневно обучение за учениците от І до ІVклас. Учениците от І клас учат само І смяна, а ІІ - ІV са на двусменно обучение.
       Възможностите на материалната база позволяват осигуряването на две групи за ЦДО (52 деца) от три паралелки в класовете от І до ІV. До момента това е задоволявало всички желания. Часовете при целодневната организация приключват в 17:20 часа.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
    В приземния етаж на училището е разположен ученическия стол, който се обслужва от кухня - майка. Заявяването на храната е седмично с избор от предложено меню. Има богато разнообразие от закуски. Ежедневно децата получават за закуска плод.
 

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив