Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Начални училища / НУ "Св. Кл.Охридски"
  • НУ "Св. Кл.Охридски"
Адрес: Южен, УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ 2А
Директор: Елена Кирилова Светлова- Трифонова
Телефон: 032/692161
Email: kl.ohridski@abv.bg
Уеб сайт: www.ohridski.net
НУ "Св. Кл.Охридски"
Снимка 1        Начално училище „Климент Охридски” е създадено през 1935 година и е носител на Орден „Кирил и Методий” ІІ-ра степен и почетен знак на Община Пловдив.
        В училището се обучават 265 ученика от І до ІV клас, организирани в 12 паралелки и 6 групи за целодневно обучение.
        Наличието на отлична материална база – модернизиран през изминалата година компютърен кабинет по проект ”ИКТ в образованието”, който разполага с 24 компютъра с Интернет достъп, принтер, скенер и камера и отличното обзавеждане на класните стаи поставят училището сред най-предпочитаните в район „Южен” на гр. Пловдив.
      В НУ „Климент Охридски” се трудят 22 утвърдени  и отговорни специалисти, доказали способностите си през годините, автори на сборници и помагала.
       Школите по математика, рисуване, музика, футбол утвърждават своето име с призовото класиране на възпитаниците им.
снимка 3 снимка 4


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Двусменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
       Към момента училището осигурява целодневно обучение за учениците от І до ІІІ клас. Учениците от І клас учат само І смяна, а ІІ - ІV са на двусменно обучение.
       Възможностите на материалната база позволяват осигуряването на две групи за ЦДО (52 деца) от три паралелки в класовете от І до ІІІ. До момента това е задоволявало всички желания. Часовете при целодневната организация приключват в 17:20 часа.
       В приземния етаж на училището е разположен ученическия стол, който се обслужва от кухня - майка. Заявяването на храната е седмично с избор от предложено меню.
 

Изучавани чужди езици
Английски


Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

График на дейностите за 2018 г.
на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)