Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Начални училища / НУ "Кл.Охридски"
  • НУ "Кл.Охридски"
Адрес: Южен, УЛ.ПЕРЕ ТОШЕВ 2 а
Местоположение: Виж на картата
Директор: Димитър Стефанов
Телефон: 032/692161
Email: [email protected]
Уеб сайт: www.ohridski.net
НУ "Кл.Охридски"
Снимка 1    

    Начално училище „Климент Охридски” е създадено през 1935 година и е носител на Орден „Кирил и Методий” ІІ-ра степен и почетен знак на Община Пловдив.
     В училището се обучават 262 ученици от І до ІV клас, организирани в 11 паралелки и 11 групи за целодневно обучение.
      Наличието на отлична материална база:
  – класни стаи с индивидуално интериорно обзавеждане;
 – компютърен кабинет, модернизиран по проект ”ИКТ в образованието”, който разполага с Интернет,  принтер, скенер и камера;
   – физкултурен салон и открита спортна площадка; 
поставя училището сред най-предпочитаните в район „Южен” на гр. Пловдив. 
       НУ „Климент Охридски” е първото училище в Пловдив изцяло обзаведено с UV-C бактерицидни стерилизатори на въздуха, а на входа е инсталиран термоскенер.
    Педагогическите специалисти, които работят в училището, са добре подготвени, мотивирани, доказали способностите си чрез постиженията на своите ученици.
  Осигурената допълнителна подготовка от специалисти по музика и спорт спомага за призовото класиране на учениците ни и в тези направления.
     За разностранното им развитие са разкрити клубове по интереси /математика, шах, български фолклор, приложни изкуства/ и занимания по народни танци, баскетбол, футбол.                                                       снимка 3
снимка 4


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Двусменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
        НУ "Климент Охридски" е включено в Списъка на иновативните училища в България за периода от 2023 до 2027 г. с проект „Нашата суперсила е знанието!“. Основна цел е разработване и въвеждане на методи, спомагащи за изграждане на трайна връзка между изучавания материал и неговото приложение в ежедневието на учениците, висока учебна мотивация и отлични образователни постижения. 
      Училището осигурява целодневно обучение за учениците. Първокласниците учат само І смяна,
а от ІІ до ІV клас учениците са на двусменно обучение.
     

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
     Ученическият стол, който се обслужва от кухня - майка, е разположен в приземния етаж на училището. Заявяването на храната е седмично с избор (онлайн или на място) от предложено меню.  Ежедневно децата получават плод. Има богато разнообразие от закуски.
 

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.