Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Елин Пелин"
  • ОУ "Елин Пелин"
Адрес: Западен, УЛ.ГЕН.КОЛЕВ 42
Местоположение: Виж на картата
Директор: Татяна Спасова Вангелова
Телефон: 032/643171
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://elinpelinplovdiv.eu
Общ брой свободни места: 72
ОУ "Елин Пелин"

В училище се използват съвременни методи и техники на преподаване. Оборудвано е изцяло със съвременни технологии – интернет, мултимедия, интерактивни дъски и образователен софтуер. Високото ниво на знания, умения и компетентности учителите се поддържат с участия в педагогически форуми и конференции, където споделят постижения и усвояват опита на свои колеги от страната. Училището е член на Световния образователен формум и е едно от Иновативните училища в града. Основната цел на ОУ „Елин Пелин“ е възпитаване на младия човек като носител на иновативни идеи.
ОУ "Елин Пелин" е удостоено с престижната награда "ЗЕЛЕН ФЛАГ". Това е една авторитетна европейска награда, която се присъжда от Фондацията за екологично образование в Европа на училищата, успешно реализирали програмата "Екоучилище", училището усилиено работи в областта на екологията и опазването на околната среда.
По повод 75 години от създаването на училището, Общинският съвет на гр. Пловдив удостои ОУ "Елин Пелин" с почетния знак на гр. Пловдив.

За своя принос в образователното дело училището е наградено с орден "Кирил и Методий" - ІІ степен. 
ОУ ”Елин Пелин се развива уверено, съхранявайки традициите и прилагайки новите иновационни методи на обучение. Чрез модерно обучение и възпитание изгражда личности с активна гражданска позиция. Стимулира както индивидуалността,  така и екипните проекти. Осигурява интегрирането на децата със специфични образователни потребности. Основно училище „Елин Пелин” участва в европейски и национални програми и проекти за обогатяване на материалната база и развитие на способностите на учениците.

 Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от І клас при желание на родителите и съобразно възможностите на училището.
Целодневната организация на учебния ден е организирана за ученици в дневна форма на обучение при наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия, и включва провеждането на учебни часове по училищния учебен план, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси. Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условията и реда, определени с ДОС за финансиране на институциите и съобразно броя на подадените заявления.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Училището разполага с училищен стол. Менюто е съобразено със здравословното хранене на учениците и включва пълнозърнест хляб, млечни десерти и плодове. На учениците се осигурява безплатна закуска, отделно се предлагат храни по Училищните схеми за плод и мляко.
 
 


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


Родителите на децата, родени през 2017 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас за учебната 2024/2025 година, вече могат да подават своите заявления за прием онлайн на адрес priem.plovdiv.bg