Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Ал.Константинов"
  • ОУ "Ал.Константинов"
Адрес: Централен, УЛ.БОЖИДАР ЗДРАВКОВ 3А
Директор: Красимир Петров Ангелов
Телефон: 032/625673
Email: karnegy@abv.bg
Уеб сайт: http://oualeko.com/
Общ брой свободни места: 72
      ОУ"Алеко Константинов" е със стогодишна история. Носител е на орден "Кирил и Методий - І степен. В него работят високо квалифицирани учители, носители на І и ІІ ПКС. Големите успехи на учениците са плод на съвместната дейност на участниците в образователния процес, с подкрепата на родителите. Училището се гордее със своите възпитаници и те се гордеят с него. Всяка година алековци печелят призови места на престижни национални, областни и общински олимпиади, конкурси и състезания.
    Училището разполага с обновени класни стаи с ново оборудване и ремонтирани спортни площадки. Училищната библиотека е превърната в съвременен информационен център.
 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Двусменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
    Учебните часове по седмичното разписание се провеждат само сутрин от 8.00 часа в сградата на ул."Алеко Константинов" №11. 
   Дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и дейности по интереси се провеждат след обяд и продължават до 16.40 часа. 
    На учениците на целодневна организация на обучението се предлага топла храна на обяд, осигурявана от фирма "ФСКА", с която е сключен договор до 2021 г. Стойността на храната се заплаща от родителите.


Изучавани чужди езици
Английски


Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

График на дейностите за 2018 г.
на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)