Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Ал.Константинов"
  • ОУ "Ал.Константинов"
Адрес: Централен, УЛ.БОЖИДАР ЗДРАВКОВ 3А
Местоположение: Виж на картата
Директор: Марияна Найденова
Телефон: 032/625673
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://oualeko.com/
Общ брой свободни места: 90
      ОУ"Алеко Константинов" е със стогодишна история. Носител е на орден "Кирил и Методий - І степен. В него работят високо квалифицирани учители, носители на І и ІІ ПКС, доктори на науката. Големите успехи на учениците са плод на съвместната дейност на участниците в образователния процес, с подкрепата на родителите. Училището се гордее със своите възпитаници и те се гордеят с него. Всяка година алековци печелят призови места на престижни национални, областни и общински олимпиади, конкурси и състезания.
    Училището разполага с обновени класни стаи с ново оборудване и ремонтирани спортни площадки. Училищната библиотека е превърната в съвременен информационен център.
 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Групите за целодневна организация на учебния ден са сборни и се формират, съобразно броя на подадените от родителите заявления. Групите могат да включват ученици от една паралелка, ако броят на желаещите е в съответствие с нормативните актове. Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се организарт в учебни часове, които се провеждат след обяд. Посещението на всички учебни часове е задължително, ако детето е записано в група ЦОУД.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
    Учебните часове по седмичното разписание се провеждат само сутрин от 8.00 часа в сградата на ул."Алеко Константинов" №11. 
   Дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и дейности по интереси се провеждат след обяд и продължават до 17.00 часа. 
    На учениците в групите за целодневна организация на учебния ден се предлага топла храна на обяд, осигурявана чрез кетъринг. Стойността на храната се заплаща от родителите. Храненето на учениците е в специално помещение.


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


Родителите на децата, родени през 2017 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас за учебната 2024/2025 година, вече могат да подават своите заявления за прием онлайн на адрес priem.plovdiv.bg