Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 623 952
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Ал.Константинов"
  • ОУ "Ал.Константинов"
Адрес: Централен, УЛ.БОЖИДАР ЗДРАВКОВ 3А
Местоположение: Виж на картата
Директор: Красимир Петров Ангелов
Телефон: 032/625673
Email: karnegy@alekoplovdiv.bg
Уеб сайт: http://oualeko.com/
      ОУ"Алеко Константинов" е със стогодишна история. Носител е на орден "Кирил и Методий - І степен. В него работят високо квалифицирани учители, носители на І и ІІ ПКС. Големите успехи на учениците са плод на съвместната дейност на участниците в образователния процес, с подкрепата на родителите. Училището се гордее със своите възпитаници и те се гордеят с него. Всяка година алековци печелят призови места на престижни национални, областни и общински олимпиади, конкурси и състезания.
    Училището разполага с обновени класни стаи с ново оборудване и ремонтирани спортни площадки. Училищната библиотека е превърната в съвременен информационен център.
 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Групите за целодневна организация на учебния ден са сборни и се формират, съобразно броя на подадените от родителите заявления. Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се организарт в учебни часове, които се провеждат след обяд. Посещението на всички учебни часове е задължително, ако детето е записано в група ЦДО.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
    Учебните часове по седмичното разписание се провеждат само сутрин от 8.00 часа в сградата на ул."Алеко Константинов" №11. 
   Дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и дейности по интереси се провеждат след обяд и продължават до 16.40 часа. 
    На учениците на целодневна организация на обучението се предлага топла храна на обяд, осигурявана чрез кетъринг. Стойността на храната се заплаща от родителите.


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив