Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Райна Княгиня"
  • ОУ "Райна Княгиня"
Адрес: Северен, УЛ.ПОЛК.САВА МУТКУРОВ 40
Местоположение: Виж на картата
Директор: Мария Йорданова Гайдарова
Телефон: 032/957174
Email: 41school@rainakniaginia.com
Уеб сайт: http://www.rainakniaginia.com/
ОУ
ОУ ”Райна Княгиня”  е иновативно училище с модерна материална база:
  • осъвременени класни стаи, оборудвани с мултимедии, лаптопи, интерактивни дъски и постоянна интернет връзка;
  • нова организация научебната среда, позволяваща работа по групи;
  • две компютърни зали;
  • библиотечно-информационен център с интернет връзка;
  • три физкултурни салона;
  • фитнес зала, фитнес уреди на открито и спортна площадка с футболно игрище;
  • съвременно видеонаблюдение;
  • просторен стол предлагащ топла храна.
      Основни приоритети в развитието на ОУ «Райна Княгиня» са интерактивните методи на работа, участието в проекти и в различни творчески изяви и развиването на емоционалната интелигентност на учениците.   
      Подкрепяни  от учители професионалисти, възпитаниците на ОУ «Райна Княгиня» получават качествено образование, усъвършенстват своите умения, проявяват многостранните си таланти и постигат изключителни резултати в регионални, национални и международни състезания и конкурси, за които свидетелстват престижните награди, грамоти и отличия.

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Училището осигурява целодневна организация на учебния ден. Задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси след обяд. Дейностите в групите за целодневна организация се разпределят дневно както следва:
самоподготовка – 2 учебни часа;
организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа;
занимания по интереси – 2 учебни часа.
Дейностите по организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и заниманията по интереси се организират в учебни часове, с продължителност :
I и II клас - 35 мин;
III и IV клас - 40 минути.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Обедното хранене на учениците, посещаващи групите за целодневна организация, се осъществява по утвърден график. Купони се закупуват по предварително изготвено тристепенно меню. 
 

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


Останалите все още незаписани след третото класиране за първи клас деца ще могат да бъдат приети на място в училищата, в които има останали свободни места.