Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Д-р П.Берон"
  • ОУ "Д-р П.Берон"
Адрес: Централен, УЛ.ГЕН.ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ 46
Местоположение: Виж на картата
Директор: Стефан Веселинов Кичуков
Телефон: 032/643989, 032/644168
Email: oy.pb@petarberon.com
Уеб сайт: petarberon.com
ОУ "Д-р П.Берон"
ОУ "Д-р Петър Берон" се е утвърдило като училище, което възпитава достойни за името на патрона си млади хора. При нас учат деца от подготвителна група до седми клас. Формата на обучение е целодневна. Предлагаме разширено изучаване на български език, английски език, математика и музика. Работим по различни проекти. Разполагаме с изцяло обновена материална база, физкултурен салон и столова.

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Групите за целодневна организация на учебния ден  се формират, съобразно броя на подадените от родителите заявления. Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се организарт в учебни часове, които се провеждат след обяд. Посещението на всички учебни часове е задължително, ако детето е записано в група ЦДО.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Обедното хранене се извършва в стола към училището, в който се предлага винаги топла и на място приготвена храна.

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив