Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Д-р П.Берон"
  • ОУ "Д-р П.Берон"
Адрес: Централен, УЛ.ГЕН.ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ 46
Директор: Ана Спасова Попова
Телефон: 032/643989, 032/644168
Email: petar_beron@abv.bg
Уеб сайт: petarberon.com
ОУ "Д-р П.Берон"
ОУ "Д-р Петър Берон" се е утвърдило като училище, което възпитава достойни за името на патрона си млади хора. При нас учат деца от подготвителна група до седми клас. Формата на обучение е целодневна. Предлагаме разширено изучаване на български език, английски език, математика и музика. Работим по различни проекти. Разполагаме с изцяло обновена материална база, физкултурен салон и столова.

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Обедното хранене се извършва в стола към училището, в който се предлага винаги топла и на място приготвена храна.

Изучавани чужди езици
Английски


Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

График на дейностите за 2018 г.
на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)