Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Д-р П.Берон"
 • ОУ "Д-р П.Берон"
Адрес: Централен, УЛ.ГЕН.ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ 46
Местоположение: Виж на картата
Директор: Стефан Веселинов Кичуков
Телефон: 032/644168 0884333992
Email: [email protected]
Уеб сайт: petarberon.com
ОУ "Д-р П.Берон"
Иновативно ЕКО ОУ „Д-р Петър Берон" – гр. Пловдив се е утвърдило като училище, което възпитава достойни за името на патрона си млади хора.
Родителите припознават в нашите учители партньори във възпитанието на морални и традиционни български ценности в техните деца.
При нас учат деца от подготвителна група (5 и 6 годишни) и ученици до VII клас. Предлагаме разширено изучаване на български език, английски език, руски език, испански език, японска култура, история, математика и музика. Имаме различни видове спорт: хокей на трева, шах, Dodgeball (Народна топка), тенис на корт, тенис на маса, баскетбол и футбол.

Приоритети
- Стимулиране на индивидуалните заложби.
- Подкрепа и работа в екип.
- Иновации и технологии.
- Извънкласни инициативи.
- Намаляване на училищния стрес чрез многообразие от извънкласни и извънучилищни дейности.
- Eфективна целодневна организация на учебния ден.

Обучение
Педагогическият ни екип се отличава с професионализъм и непрекъснато усъвършенстване.
Учителите ни:
 •   Използват съвременните технологии.
 •   Прилагат навременна обратна връзка за резултатите на всеки ученик.
 •   Провеждат индивидуални консултации и вземат мерки при необходимост, съобразявайки се с индивидуалните особености и стилове на учениците.
Резултат от образователния процес са високите постижения в ученически състезания и олимпиади по учебни предмети. Ежегодно класиране на наши ученици на общински и национални нива в областта на музиката, български език и литература, английски език, математика.
Много са спортните отличия по хокей на трева, шах, Dodgeball (Народна топка), волейбол и „Млад пожарникар“.

Материална база
 • Разполагаме с физкултурен салон за тренировки по волейбол, баскетбол, Dodgeball (Народна топка) и народни танци.
 • Новооткрита зала за тенис на маса.
 • Спортни площадки с обособени игрища по хокей на трева, футбол, баскетбол, волейбол, стрийт фитнес, тенис на корт.
 • Две разчертани площадки за безопасност на движението.
 • Класните ни стаи са оборудвани с екрани и проектори.
 • Компютърен кабинет
 Комуникация
  Връзката с родители и заинтересовани страни става посредством:
 • електронен дневник - https://www.shkolo.bg/
 • интернет страница - https://petarberon.com/
 • контактна форма в сайта за мнения, предложения и сигнали
 • служебни имейли на всеки учител
 • родителски срещи
 • консултиране на родители всяка седмица
 • консултации с психолог
 • постоянен диалог с ръководство и директор
 • Присъединете се към нашето образователно семейство и нека заедно изграждаме успешното бъдеще за Вашето дете! 🌟📚🎉


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Групите за целодневна организация на учебния ден се формират, съобразно броя на подадените от родителите заявления. Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се организарт в учебни часове, които се провеждат след обяд. Посещението на всички учебни часове е задължително, ако детето е записано в група ЦОУД.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Обедното хранене се извършва в стола към училището, в който се предлага винаги топла и на място приготвена храна.

Изучавани чужди езици
Английски, Испански, Руски, Японски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.