Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Цар Симеон Велики"
  • СУ "Цар Симеон Велики"
Адрес: Централен, УЛ.ЛУКА КАСЪРОВ 13
Местоположение: Виж на картата
Директор: Руси Атанасов Баташки
Телефон: 0879812705, 032/643105
Email: csv_school_pd@csv-plovdiv.com
Уеб сайт: http://www.csv-plovdiv.com/
СУ "Цар Симеон Велики"
Училището СУ „Цар Симеон Велики“ в град Пловдив е открито на 4 Октомври 1968 година като основно, днес училището е сред елитните в град Пловдив. То бързо спечелва доверието на обществеността и през годините успява не само да съхрани традициите, но и да открие нови хоризонти пред своите възпитаници.
Училището разполага с : 
  •           Отлична материална база
  •           Просторен училищен двор за игри и спорт
  •           Висококвалифицирани преподаватели
  •           Целодневно обучение на учениците по паралелки /без сборни групи/ с разширено изучаване и интензивна подготовка по български език и литература и математика се осъществява през целия период от I-ви до IV-ти клас.
  • Обучението на учениците след IV-ти клас се осъществява едносменно: преди обяд.
Развитие на европейски ключови компетентности чрез участие на учениците в извънкласни дейности, факултативни занимания и клубове по предприемачество, екология и изобразително изкуство, организирани занимания по спорт, народни и модерни танци, английски език, театрални и музикални клубове, хореография и корепетиция
​            Всеки родител може да бъде активен участник в процеса на обучение като има възможността да наблюдава работата на учителите и постиженията и израстването на децата.
 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Целодневната организация на учебния ден в СУ "Цар Симеон Велики" - Пловдив включва активни занимания на учениците през първата половина на деня, формиращи трайни знания и навици, образователни компетентности и социални умения. Заниманията през втората половина на деня включват: организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси. 

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
В СУ "Цар Симеон Велики", гр. Пловдив се предлага  здравословно, пълноценно обедно хранене на учениците от I-ви до IV-ти клас, съобразно действащите нормативни актове за здравословно хранене. Родителите имат възможност да избират седмично меню съобразявайки се с вкусовите желания на децата.
Всекидневно на всички ученици от I-ви до IV-ти клас се осигуряват безплатни закуски, млечни продукти и плодове.

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 28 юни 2022 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2022/2023 година.