Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Цар Симеон Велики"
 • СУ "Цар Симеон Велики"
Адрес: Централен, УЛ.ЛУКА КАСЪРОВ 13
Местоположение: Виж на картата
Директор: Руси Атанасов Баташки
Телефон: 0878730252
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://www.csv-plovdiv.com/
Общ брой свободни места: 10
      Лого
           
       През своята 56 годишна история Средно училище „Цар Симеон Велики“ – Пловдив, успява да създаде собствени традиции, да утвърди името си като средище на знания и таланти.
Основна цел на екипа в училището е нашите ученици да получат отлична подготовка,  да станат знаещи, можещи, мислещи и креативни личности. Подхождайки с необходимото търпение и уважение към личността на всеки ученик, ние се грижим за неговото пълноценно физическо и духовно израстване. Освен добра научна подготовка  нашите ученици се запознават с вълшебството и красотата на музиката, танца и изобразителното изкуство, изграждат самодисциплина, уважение към другите и лидерски умения чрез спорт – волейбол, художествена гимнастика, бойни изкуства. Техните дарования се развиват и усъвършенстват от доказал се с постиженията си висококвалифициран екип от преподаватели.


SU_CSV_PIC1
Защо да изберете нашето училище?
 • Вашето дете ще попадне  в спокойна, но и взискателна образователна среда.
 • Вашето дете ще получи качествено образование.
 • Вашето дете ще участва успешно в олимпиади, състезания, конкурси, извънкласни дейности и спортни прояви.
 • Вашето дете ще добие увереност в способностите си, ще изяви творческите си възможности, ще се чувства обичано и уважавано.
 • Вашето дете ще бъде подпомогнато да се превърне в успешна личност с желание за развитие и самоусъвършенстване, със самочувствие и активна позиция.
 • Вашето дете ще расте здраво, спокойно, щастливо, вярващо, обичано и обичащо, приемащо и спазващо правилата.
SU_CSV_CIDS1     SU_CSV_CIDS2
    Уважаеми родители, ние сме демократична общност, в която всички ученици и родители имат възможност да участват в училищния живот и да дават мнение по всички въпроси, касаещи бъдещето на училището.
Най-голямото богатство за СУ „Цар Симеон Велики“ – Пловдив, са неговите ученици - толерантни, любознателни и активни  млади хора, в чиито сърца е посята и отгледана доброта.


Материална база:
 • съвременно обзаведени класни стаи;
 • просторен „зелен“ училищен двор за игри и спорт;
 • зелена класна стая;
 • площадка за безопасност на движението;
 • игротека;
 • библиотека;
 • логопедичен кабинет;
 • физкултурни салони;
 • компютърни кабинети;
 • целодневен медицински кабинет с медицинска сестра;
 • обновен училищен стол;
 • целодневна охрана;
 • видеонаблюдение в сградата и в училищния двор.


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
     
      Целодневното обучение на учениците в СУ „Цар Симеон Велики“ – Пловдив, се осъществява по класове. Учебните часове от училищния учебен план се провеждат  в самостоятелен блок преди обед, а след обед - дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси.
     Обучението на учениците в училището е изцяло на едносменен режим – преди обед.
По учебен план в начален етап на основното образование се изучава английски език, а допълнително - български език и литература и математика.

SU_CSV_CIDS3


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация

   В СУ „Цар Симеон Велики" – град Пловдив, се предлага  здравословно и пълноценно обедно хранене на учениците от I до IV клас, съобразно действащите нормативни актове. Родителите имат възможност да избират седмично меню.  Всекидневно на всички ученици от I до IV  клас се осигуряват безплатни закуски, млечни продукти и плодове.


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 17 юни 2024 година беше проведено второто електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2024/2025 учебна година в общинските училища на град Пловдив.