Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Кочо Честеменски"
  • ОУ "Кочо Честеменски"
Адрес: Централен, УЛ.СЕВАСТОПОЛ 28
Местоположение: Виж на картата
Директор: Златка Хамид Алдженаби
Телефон: 032/643052
Email: school@chestemenski.com
Уеб сайт: http://chestemenski.com/
ОУ "Кочо Честеменски"
ЛогоОУ „Кочо Честеменски“, Пловдив
Следваме традиции, създаваме мечти!
 
 
Училището е с над 70-годишна история и традиции.
Учителите и учениците
 работят и се обучават в модернизирани класни стаи.
Училището разполага с компютърни кабинети, интерактивни дъски, два таблета Mozaik, Jumpido- най-добрият начин за учене на математика, подходящо за деца в начален етап (I – IV клас), 
библиотека и игротеки.
ОУ " Кочо Честеменски", Пловдив разполага с единствения по рода си интерактивен под, развиващ у децата креативност, мислене и бързина.
 На разположение на учениците е и Еко открита класна стая, изградена по проект "Обичам природата и аз участвам".   
Училището обменя образователен опит с учители и ученици от неделни училища от Вашингтон и Оксфорд. Прилагат се иновативни бинарни уроци по български език и литература и математика.
За нуждите на децата със специални образо
класна стаявателни потребности училището разполага с модернизиран логопедичен кабинет " Приказна стая". Целта му е по-лесна адаптация  и изграждане на социални умения на децата със специални образователни потребности, обучаващи се в училището. 
Работим активно по програма Еразъм+, проект "Твоят час", проект "Образование за утрешния ден", финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", както и съвместно с Център за творческо обучение, Пловдив внедряваме Google G suite за образованието и сме част от програмата " Училище в облака".
За първа година училището ще бъде организатор на състезание по ментална аритметика '"Математически тайни и загадки с абакус" ,съвместно с Академия КИТ под патронажа на проф. д-р Боян Златанов-заместник-декан на факултета по математика и информатика в ПУ "П. Хилендарски", Пловдив.
Имаме сформирани групи за "Занимания по интереси",насърчаващи уменията и способностите на учениците и повишаващи мотивацията им за учене.
Възпитаниците на ОУ "Кочо Честеменски", Пловдив участват активно и в различни дарителски инициативи като "Операция плюшено мече", акция " Деца, помагат на деца" , ежегодно се организира  и великденски базар.

В училището работят доказани специалисти с дългогодишен опит, носители на редица отличия и награди.


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
При целодневна организация на учебния ден, учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси се провеждат съответно след обяд.
Дейностите по организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и заниманията по интереси се организират в учебни часове, продължителността им е както следва: I и II клас - 35 мин; III и IV клас - 40 минути. За учениците от I до IV клас дейностите се организират, както следва: организиран отдих и физическа активност - 2 учебни часа, самоподготовка - 2 учебни часа и занимания по интереси - 2 учебни часа.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Училището разполага с училищен стол. Менюто е съобразено със здравословното хранене на учениците и включва пълнозърнест хляб, млечни десерти и плодове. На учениците се осигурява безплатна закуска, както и допълнително здравословно хранене по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ към Министерство на земеделието и храните.
Храненето на учениците се извършва по график в часовия диапазон от 12:00ч. до 14:00ч.
 


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 28 юни 2022 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2022/2023 година.