Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Кочо Честеменски"
  • ОУ "Кочо Честеменски"
Адрес: Централен, УЛ.СЕВАСТОПОЛ 28
Директор: Мария Янкова Илчевска
Телефон: 032/643052
Email: ou.kochochestimenski@gmail.com
Уеб сайт: www.chestemenski.eu
ОУ "Кочо Честеменски"
ОУ „Кочо Честеменски“
„Минало, настояще, бъдеще“

 
Училище с над 70-годишна история и традиции. Учителите и учениците работят и се обучават в чудесно оборудвани и красиви класни стаи. Училището разполага с компютърни кабинети, интерактивни дъски, два таблета Mozaik, готварски кабинет, библиотека и игротеки. Една от класните стаи е ситуирана по английски модел. Учениците могат да се обучават в иновативна учебна среда в Еко открита класна стая, изградена по проект "Обичам природата и аз участвам". Работим активно по програма Еразъм+ и проект "Твоят час".
 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
При целодневна организация на учебния ден, учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси се провеждат съответно след обяд.
Дейностите по организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и заниманията по интереси се организират в учебни часове, продължителността им е както следва: I и II клас - 35 мин; III и IV клас - 40 минути. За учениците от I до IV клас дейностите се организират, както следва: организиран отдих и физическа активност - 2 учебни часа, самоподготовка - 2 учебни часа и занимания по интереси - 2 учебни часа.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Училището разполага с училищен стол. Менюто е съобразено със здравословното хранене на учениците и включва пълнозърнест хляб, млечни десерти и плодове. На учениците се осигурява безплатна закуска, както и допълнително здравословно хранене по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ към Министерство на земеделието и храните.
Храненето на учениците се извършва по график в часовия диапазон от 12:00ч. до 14:00ч.
 


Изучавани чужди езици
Английски, Немски


Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронната система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането, записването и обучението на учениците в училище.

Политика на поверителност и защита на личните данни на Община Пловдив

(последно за учебната 2018/2019 година)
(второ класиране за 2018/2019 учебна година)
подаването на заявления онлайн стартира от 3-ти май