Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Димитър Димов"
  • ОУ "Димитър Димов"
Адрес: Северен, УЛ.ГЕН.КУТУЗОВ 2
Местоположение: Виж на картата
Директор: Спаска Кожухарова
Телефон: 0879152555
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://oudimitardimov.com/
ОУ "Димитър Димов"
 

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
    Основни приоритети в развитието на ОУ "Димитър Димов" са интерактивните методи на работа, участието в проекти и в различни творчески изяви и развиването на емоционалната интелигентност на учениците.   
      Подкрепяни  от учители професионалисти, възпитаниците на ОУ "Димитър Димов" получават качествено образование, усъвършенстват своите умения, проявяват многостранните си таланти.

Описание на вида целодневна организация 
   Училището осигурява целодневна организация на учебния ден. Задължителните учебни часове се провеждат  преди обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси след обяд. Дейностите в групите за целодневна организация се разпределят дневно както следва:
самоподготовка – 2 учебни часа;
организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа;
занимания по интереси – 2 учебни часа.
Дейностите по организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и заниманията по интереси се организират в учебни часове, с продължителност :
I и II клас - 35 мин;
от III до VII клас - 40 минути.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация

  Училищен стол, който ежедневно предлага топла и разнообразна храна, съобразена с изискванията за рационално и пълноценно хранене.
 
 


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.