Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
  • НУ "Хр.Ботев"
Адрес: Северен, УЛ.ЗАЙЧАР 7
Местоположение: Виж на картата
Директор: Милен Георгиев Стайков
Телефон: 0898634763
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://www.nu-hrbotev.org/
ž
žНУ" Хр. Ботев" е единственото начално училище в район “Северен”.
Училището е иновативно и работи по проект "Вдъхновени от книгите"
žРазполага с добра материална база.
žКвалифициран педагогически персонал.
žЕко-училище и училище, утвърждаващо здравето.
Базово училище към ПУ “Паисий Хилендарски”.
Начало на учебните занятия 8.00 ч.
žПродължителност на учебния час- 35 мин.
žГолямо междучасие- 10.15ч. с безплатна закуска /сряда, петък/ и плод /вторник, четвъртък/.
След края на учебните занятия /четвърти час 11.15ч., пети час- 12.05ч./- обяд в стола по желание, след закупуване на купони с избрано от родителите и детето меню.избора и закупуването са възможни и  онлайн.
В следобедните занимания се затвърждават знанията, получени в клас. 
Ученето се редува с отдих
​Детето Ви ще се прибере вкъщи с подготвени уроци и заедно ще се насладите на любимите си занимания вечерта.
Училището разполага с мултимедия и интернет във всяка стая. Има собствена библиотека, логопедичен и компютърен кабинет, самостоятелна спортна зала, както и класна стая на открито.
 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Целодневна организация по чл. 20 ал.1
При целодневната организация на учебния ден учебните часове  от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
В НУ" Хр. Ботев",гр. Пловдив работи ученически стол с топла храна. Менюто е тристепенно, здравословно и разнообразно. Родителите закупуват купони като сами избират менюто за децата си.

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


Кампанията за прием на ученици в първи клас за новата учебна 2024/2025 година (за родените през 2017 година деца) започва на 13 май.