Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
  • НУ "Хр.Ботев"
Адрес: Северен, УЛ.ЗАЙЧАР 7
Директор: Иван Пенев Пенев
Телефон: 0877861711
Email: nuhristobotev_pv@abv.bg
Уеб сайт: http://www.nu-hrbotev.org/
Общ брой свободни места: 120
ž
žНУ" Хр. Ботев" е единственото начално училище в район “Северен”.
žРазполага с добра материална база.
žКвалифициран педагогически персонал.
žЕко-училище и училище, утвърждаващо здравето.
Базово училище към ПУ “Паисий Хилендарски”.
Начало на учебните занятия 8.00 ч.
žПродължителност на учебния час- 35 мин.
žГолямо междучасие- 10.15ч. с безплатна закуска /понеделник, сряда, петък/ и плод /вторник, четвъртък/.
След края на учебните занятия /четвърти час 11.15ч., пети час- 12.05ч./- обяд в стола по желание, след закупуване на купони с избрано от родителите и детето меню.
 
В следобедните занимания се затвърждават знанията, получени в клас
Ученето се редува с отдих
​Детето Ви ще се прибере вкъщи с подготвени уроци и заедно ще се насладите на любимите си занимания вечерта.
Училището разполага с мултимедия и интернет във всяка стая. Има собствена библиотека, логопедичен и компютърен кабинет, самостоятелна спортна зала, както и класна стая на открито.
 


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Целодневна организация по чл. 20 ал.1

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
В НУ" Хр. Ботев",гр. Пловдив работи ученически стол с топла храна. Менюто е тристепенно, здравословно и разнообразно. Родителите закупуват купони като сами избират менюто за децата си.

Изучавани чужди езици
Английски


Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

График на дейностите за 2018 г.
на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)