Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Обединени училища / ОбУ "П.Славейков"
  • ОбУ "П.Славейков"
Адрес: Източен, УЛ.БАТАК 57
Директор: Екатерина Делинова
Телефон: 032635343
Email: [email protected]
Общ брой свободни места: 37
ОбУ "Пенчо Славейков" се намира в кв. Столипиново, в гр. Пловдив.Освен в подготвителни групи ние обучаваме ученици и в НЕ, ПЕ и ГЕ.
Най - голям е интересът в НЕ, защото родителите възпитават децата си в уважение и почит към учителя.
Отделно от това, материалната база е много добра, съобразена с нуждите на най - малките.
В ОбУ "Пенчо Славейков" се отнасяме с грижа и внимание към учениците си. Развива се разнообразна образователна и възпитателна  дейност. Извън класните форми, които са застъпени, покриват интереса и нуждите на децата и учениците. Работата по различни проекти също спомага за постигане на основната ни цел - обхват и задържане на учениците в училище, ограмотяването им, и усвояване на книжовния български език, насърчаваме кариерното развитие. Учениците завършват  основно образование и първи гимназиален етап с професионална квалификация и имат възможност за  продължаване на образованието си.

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Целодневна организация по чл. 20, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Не се осигурява обедно хранене.
За учебната 2023/2024 година ще бъдат сформирани 2 /две/ групи целодневна организация на учебния ден.

Изучавани чужди езици
Английски, Руски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 17 юни 2024 година беше проведено второто електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2024/2025 учебна година в общинските училища на град Пловдив.