Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Начални училища / НУ "Кирил Нектариев"
  • НУ "Кирил Нектариев"
Адрес: Източен, УЛ.ПРАВДА 17
Директор: Борислав Николаев Шушнев
Телефон: 032/635311
Email: k.nektariev@abv.bg
Уеб сайт: http://www.knektariev.com/
НУ “Кирил Нектариев“ гр.Пловдив е създадено през 1947 година. В първите години на своето съществуване то носи имената на Христо Ясенов и Митко Палаузов.
         През учебната 2016/2017 година в НУ”Кирил Нектариев” се обучават 496  ученика разпределени в 24 паралелки от подготвителни групи до четвърти клас и четири полуинтернатни групи.
         В училището работят 35 души - висококвалифициран педагогически персонал.
         През настоящата учебна година училището разполага с две компютърни зали, където се провеждат часовете по информационни и компютърни технологии.
         Известна е детската вокална група “Фаворит“, която  успешно гастролира и участва в мероприятията организирани от училището и Община Пловдив. Същата е наградена с множество грамоти.
         За дългогодишна и високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета с почетното отличие  „Неофит Рилски„ са наградени двама учители от училището.
         Ежегодно всички учители и възпитатели се включват в тренинги, семинарни упражнения и курсове за повишаване на професионалната си квалификация.
         За последните десет години училището е участвало в различни проекти финансирани от международни и наши организации.
         През тази учебна година, училището участва по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейностит, развиващи специфични умения и компетентности (Твоят час)“
         Предстои изграждането на културно-образователен център.

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Двусменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Няма организирано колективно хранене на деца.

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

График на дейностите за 2018 г.
на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)