Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Начални училища / НУ "Кирил Нектариев"
  • НУ "Кирил Нектариев"
Адрес: Източен, УЛ.ПРАВДА 17
Директор: Борислав Николаев Шушнев
Телефон: 032/635311
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://www.knektariev.com/
Общ брой свободни места: 8
НУ “Кирил Нектариев“ гр.Пловдив е създадено през 1947 година. В първите години на своето съществуване то носи имената на Христо Ясенов и Митко Палаузов.
         През учебната 2023/2024 година в НУ”Кирил Нектариев” се обучават 220 ученика разпределени в 10 паралелки от подготвителни групи до четвърти клас и 4 полуинтернатни групи.
         В училището работят 21 души - висококвалифициран педагогически персонал.
         През настоящата учебна година училището разполага с две компютърни зали, където се провеждат часовете по информационни и компютърни технологии.
                  За дългогодишна и високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета с почетното отличие  „Неофит Рилски„ са наградени двама учители от училището.
         Ежегодно всички учители и възпитатели се включват в тренинги, семинарни упражнения и курсове за повишаване на професионалната си квалификация.
         За последните десет години училището е участвало в различни проекти финансирани от международни и наши организации.
         През тази учебна година, училището има изгадени групи за ,,Занимания по интереси" с цел развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейностите, развиващи специфични умения и компетентности.
         Изграден е учебен център към училището по българо-швейцарска програма  ,,Всички заедно - за по-доборо образование и здраве".

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Двусменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Целодневна организация по чл. 20 ал. 1 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Няма организирано колективно хранене на деца.

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището


На 17 юни 2024 година беше проведено второто електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2024/2025 учебна година в общинските училища на град Пловдив.