Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "К.Величков" - паралелки с обучение по Монтесори
 • СУ "К.Величков" - паралелки с обучение по Монтесори
Адрес: Южен, УЛ.БУГАРИЕВО 28
Местоположение: Виж на картата
Директор: Диана Нешкова Райчева
Телефон: 032/696547
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://soukv.com/
СУ "К.Величков" - паралелки с обучение по Монтесори
В часовете по разширена подготовка (Раздел Б-избираеми часове), съгласно Наредба №4 от 30.11.2015 г. за първи клас за учебната 2023-2024 година училището предлага 4 паралелки:
- Iа – Хореография и БЕЛ
- Iб – Монтесори, БЕЛ и АЕ
- Iв – БЕЛ,Математика и ИИ.
- I г - БЕЛ, Математика и Родинознание

МОНТЕСОРИ ПРИНЦИПИ:
 • Свободна работа;
 • Независимост;
 • Сила на вниманието;
 • Воля;
 • Развитие на интелекта;
 • Развитие на въображение и креативност;
 • Развитие на емоционалния и духовния живот на детето;
 • Спазване на стадийността на развитие на детето;
МОНТЕСОРИ СРЕДАТА:
 • Дава възможност на детето да учи чрез собствената си дейност.
 • Осигурява свобода и независимост. Детето може да прави всичко само.
 • Предоставя мотиви за целенасочена дейност и концентрация.
 • Тя е уютна и комфортна. Умалено копие е на света. Всичко е истинско.
МОНТЕСОРИ КЛАСНА СТАЯ:
 • Подредена обстановка;
 • Подът е работно пространство;
 • Индивидуална презентация;
 • След презентацията детето се упражнява само, колкото иска;
 • Всичко, което може детето прави само;
 • Всички са равни за правилата;
 • Работи се в групи по две, три, четири деца;
 • Работят ли ръцете –  работи мозъкът, „От хващане към схващане;
Училището разполага с модерна база - физкултурни салони, танцова зала, кабинет по изкуства, открита спортна площадка с изкуствена трева.
Училището предлага целодневна организация на учебния процес.
Учебните занятия започват в 8,10 часа. 
В зависимост от желанията на ученика, училището предлага различни извънкласни дейности.
 

Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
От 12.10 часа започват дейности по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Има организирано столово хранене. Медицинско обслужване на учениците и целодневна охрана. Училището е включено по проекти "Чаша топло мляко" и "Училищен плод".

Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището


На 26 юни 2024 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2024/2025 година.