Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Екзарх Антим I" - паралелки с обучение по Монтесори
  • ОУ "Екзарх Антим I" - паралелки с обучение по Монтесори
Адрес: Централен, УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ 86
Местоположение: Виж на картата
Директор: Катерина Благоева Василева
Телефон: 032/331 386, 032/333 040
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://www.ekzarhantim1.com/

През учебната 2024/2025 година ОУ "Екзарх Антим І", град Пловдив приема ученици в една паралелка в ПЪРВИ клас с обучение по метода на Монтесори с 24 ученици. Избираемите учебни часове от разширена подготовка са: Английски език, Компютърно моделиране и информационни технологии, Изкуства.

Обучението по метода на Монтесори е част от иновацията на Основно училище "Екзарх Антим І" град Пловдив. Чрез прилагане на компетентностен модел с помощта на Монтесори педагогиката в класната стая учениците са активни участници в обучението и се подготвят с уменията на 21 век. Образователната среда е под формата на внимателно подготвен, проектиран и последователен набор от практически учебни материали и дейности. Прилага се тристъпков модел на урок. В Монтесори класната стая учениците работят с различни материали в определена последователност, като така се осигурява индивидуализирано учене, при което всяко дете се развива със свое собствено темпо.

Има осигурена подкрепа от училищен психолог, медицинско обслужване и охрана, гарантиращи благосъстоянието, безопасността и здравето на учениците. Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация

Целодневната организация на учебния ден за учениците от I клас с обучение по метода на Монтесори се провежда в смесен блок преди обяд и след обяд на учебните часове от училищния учебен план и по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси.  
Смесеният блок включва последователно редуване в дневното разписание на един или два задължителни и/или избираеми учебни часове по даден учебен предмет с един или два часа по самоподготовка по същия учебен предмет и/или за занимания по интереси. Дневният брой часове на дейностите при целодневната организация е самоподготовка – 2 учебни часа; организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа; занимания по интереси – 2 учебни часа.Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация

Обедното хранене на учениците се осъществява в училищния стол и/или чрез обедно меню от училищния павилион. Менюто е тристепенно и родителите имат възможност да направят избор за децата си. Храната се доставя от кухня - майка. Родителите могат да закупят купони за цяла седмица. 

 Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището


На 17 юни 2024 година беше проведено второто електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2024/2025 учебна година в общинските училища на град Пловдив.