Телефони за контакт: 032 / 634 011, 032 / 660 842
Начало / Училища / Средни училища / СУ "Св. св. Кирил и Методий" - паралелки с обучение по Монтесори
  • СУ "Св. св. Кирил и Методий" - паралелки с обучение по Монтесори
Адрес: Западен, УЛ.ЯВОР 31
Местоположение: Виж на картата
Директор: Таня Костадинова Николова
Телефон: 032/644119
Email: [email protected]
Уеб сайт: http://ecoschoolplovdiv.bg/
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - паралелки с обучение по Монтесори

СУ “Свети свети Кирил и Методий е първото общинско средно училище в Пловдив, което въвежда метода на Монтесори в начален етап. Прилагането на Монтесори педагогиката в учебните часове налага промяна и на самия учебен ден - въведен е смесен блок на целодневната организация на учебния ден. Така учениците имат възможност освен до дидактичните Монтесори материали и подготвената среда да се докоснат и до тричасовия урок, който е един от основните Монтесори принципи. Променени и надградени са учебните програми по математика с цел употребата на Монтесори дидактични материали и усвояване, и затвърждаване на работата с тях.

Чрез редуването на общообразователни предмети и часове по самоподготовка на учениците се предоставя нужното време, за да могат те със собствено темпо да покоряват всеки един малък връх в своето развитие, а това от своя страна е предпоставка за активна работна атмосфера по време на тричасовия урок по метода на Монтесори.

Променена е и учебната среда - в нея са обособени различни зони на взаимодействие на учениците със средата в Монтесори класната стая, интегрирано е  коридорното пространство и има обособено опитно поле на открито. Класните стаи са с изместен фокус - не учебната дъска, а килимът е централното място. На него в сутрешния кръг се представят отговорностите, задачите и проектите за деня и седмицата. В зависимост от динамиката и нуждите на учениците работната средата може да се трансформира от индивидуално място за всеки ученик, през работа в малка група до работа в кръг.

Въведена е Оценъчна карта на ученика, която проследява динамиката на развитието и придобиването на знания и умения по отделните учебни предмети. Освен това се обръща и внимание на социалните компетентности. 

На регулярни индивидуални срещи на екипа от преподаватели и родителите през годината се обсъжда напредъка на учениците и се набелязват мерки за последващи съвместни дейности в училищна и в домашна среда. 

Родителите имат активна страна в процеса на учене - с тях се сключва споразумение за сътрудничество и за прилагане на Метода вкъщи, като по този начин се гарантира приемственост между обучение и възпитание вкъщи и в училище. Освен че помагат на своите деца в опитното поле, родителите представят от първа ръка различни професии и хобита, вземат участие в различни кулинарни или творчески работилници и са неизменни гости на откритите уроци, които представят работата на учениците. 

Регулярно се провежда и Училище за родители - темите на срещите са разнообразни и са възможност да се обсъждат различни ситуации и да се търсят насоки за тях, както и да се получават съвети от специалисти в областта на Монтесори педагогиката. 

Методът Монтесори дава свободата на детето да опознае света със своето собствено темпо и с акцент на своите интереси и таланти. Подготвената среда дава възможност на подрастващите да се запознаят с различни сфери на науката и това съдейства за разбирането и осъзнаването на света около нас, както и развиването на личностните таланти и заложби. Методът е фокусиран върху възможностите на всяко отделно дете и акцентира върху учене чрез преживяване и вдъхновение. 

Монтесори.Монтесори.Монтесори.Монтесори.Монтесори.Монтесори.


Сменност на обучението на класовете след първи клас
Едносменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Описание на вида целодневна организация
Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ осигурява целодневна организация на учебния ден при желание на родителите за учениците от І до IV клас.  Учебният ден започва:
  • за I и  II клас в 8:30 ч.;
  • за III – IV клас в 8:00 ч.
За иновативните паралелки  „Монтесори класна стая“  учебните часове по седмичното разписание се редуват с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси в смесен блок сутрин и следобед.
Продължителността на учебните часове в групите на целодневна организация на учебния ден в І и II  клас е 35 минути. Учебният ден приключва в 16:10 часа, но родителите, които желаят, могат да вземат децата си до 17:30 часа, като дотогава те са под надзора на своите учители.
Тази организация включва дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси.
  • организиран отдих и физическа активност, включващи време за обедно хранене на учениците – 2 учебни часа. След приключване на часовете преди обяд класният ръководител и другият учител организират обедното хранене на учениците по график.
  • самоподготовка – 2 учебни часа, един от който е част от часовете преди обяд, а друг следобед.
  • занимания по интереси – 2 учебни часа. Предлаганите занимания са: „Спортни игри“,  „Четенето е забавно“, „Забавна математика“, „Знайко“, "Изучаване на анаглийски език" и "Компютърно моделиране"


Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Училището разполага с добре оборудван ученически стол с топла, здравословна и разнообразна храна. Вариантите на менюто са: тристепенно /първо, второ и десерт/ или двустепенно /второ и десерт/ по избор на родител. Родителите могат да закупят купони за цяла седмица. Храна се предлага и на свободна консумация.


Изучавани чужди езици
Английски

Училища, с чиито райони граничи районът на училището


На 27 юни 2023 година беше проведено последното трето електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив за учебната 2023/2024 година.