Телефони за контакт: 032 / 635 357, 032 / 623 952
Начало / Училища / Основни училища / ОУ "Княз Александър I"
  • ОУ "Княз Александър I"
Адрес: Централен, УЛ.ХАН КУБРАТ 15
Директор: Анета Руменова Вълева
Телефон: 032/625559
Email: ou_aleks1@abv.bg
Уеб сайт: http://оу-княз-александър.com/
Основно училище “КНЯЗ  АЛЕКСАНДЪР I “ е приемник на най-старото училище в страната.

Създадено през 1850 година от Найден Геров, за кратко време се превръща в просветно селище на България. На 20.10.1885 година, непосредствено след Съединението е тържественото откриване на новопостроената сграда, в която се помещава и до днес.

На него присъстват Александър Батенберг, Стефан Стамболов, Найден Геров, много държавни и обществени дейци. В речта си, директорът Димитър Агура се обръща с молба към княза, да вземе под свое покровителство училището и то да носи неговото име.

Това събитие е отразено в паметната книга на училището и е потвърдено с подписите на присъстващите официални лица.Сменност на обучението на класовете след първи клас
Двусменно

Вид организация на обучението
Целодневна

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация
Обедното хранене на учениците е организирано от външна фирма чрез кетърингова форма.Храненето не е задължително и е по желание на родителите.
 


Изучавани чужди езици
Английски


Училища, с чиито райони граничи районът на училището

Скица на района на училището

на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
(корекция в наредбата за прием)
(от класирането, проведено на 20 юни 2017 година)